Organics
Presentaties

organisatieadviseur, interimmanager & programmamanager


Er wordt veel gebruik gemaakt van presentaties tijdens opdrachten. Het blijkt in de praktijk te leiden tot heldere en eenduidige communicatie, overzicht en legt veelal "de bal op de stip": focus op de issues en de te nemen besluiten.
Onderstaand een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Status voortgang project
In onderstaande presentatie is een voorbeeld van een status rapportage van een grote SAP project. Doelgroep was niet alleen de stuurgroep maar ook directie en leidinggevenden, die voortdurend op de hoogte gehouden werden.


Dash Board voortgang project
Een voorbeeld hoe overzichtelijk de voortgang en bijbehorende data van een project kan worden gepresenteerd. De sheet is interactief, probeer maar de verschillende maanden en/of projecten uit.
(Sheet gebruikt Macromedia Flash Player, het kan zijn dat je PDF applicatie daar om vraagt)


Management Tip
Soms worden er ook ongevraagde tips en suggesties gegeven tijdens opdrachten, indien dit tot een verbetering en/of een beter inzicht kan leiden (en de geadresseerden er voor open staan).


Aanpak Coaching & Binding
Voorbeeld van het opstellen van een aanpak om de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie gelijke tred te laten houden met haar groei en ambities.


Aanpak Management Mobilisatie
Voorbeeld van het opstellen van een aanpak om managers te mobiliseren. Het opstellen van een aanpak als deze is een proces op zich om betrokken partijen tot gelijke inzichten en doelstellingen te krijgen.


Coaching "Op weg naar Jezelf"
In onderstaande presentatie is beknopt een handreiking gegeven van één van de vele wegen die naar "jezelf" lopen. Het pretendeert ook zeker niet gestoeld te zijn op grondig onderzoek en/of literatuurstudie.
Het is simpel weg een weg die zichtbaar werd voor mij, tijdens mijn vele coachingsgesprekken, en die mij en tientallen andere mensen geholpen heeft een aantal stappen richting "jezelf" te zetten.